Kossak

53 teksty – auto­rem jest Kos­sak.

Wol­ność jest zas­ka­kująco dużym więzieniem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2017, 09:12

Ja­ki pożytek jest ze stud­ni jeśli wszędzie wokół jest pełno wo­dy ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 września 2017, 17:56

Nie ważne czy przyszłem czy przyszedłem. Ważne ,że na czas. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 maja 2017, 20:03

Naj­mniej wiemy o tych którzy wiedzą o nas najwięcej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 23:46

Zas­ka­kujące jak wielo­ma oso­bami jest jed­na osoba. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 kwietnia 2017, 18:31

Czy jeśli iluz­ja ut­rzy­muje się przez cały czas to czy jest rzeczy­wis­tością ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2017, 19:15

Krok w tył nie jest błędem jeśli przeszłość była wspaniała. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2017, 19:11

Te­raźniej­szość już kiedyś była i będzie już wkrótce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lutego 2017, 22:00

Mo­neta ze­ro groszo­wa ma większą war­tość niż nie je­den grosz ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2017, 20:14

Świata nie zmienisz. Ale możesz zmienić siebie ! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 lutego 2017, 16:16

Kossak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kossak

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2017, 14:51$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Wolność jest zas­ka­kująco dużym [...]

10 grudnia 2017, 13:18Naja sko­men­to­wał tek­st Wolność jest zas­ka­kująco dużym [...]

10 grudnia 2017, 09:12Kossak do­dał no­wy tek­st Wolność jest zas­ka­kująco dużym [...]

22 września 2017, 18:06nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jaki pożytek jest ze [...]

22 września 2017, 17:56Kossak do­dał no­wy tek­st Jaki pożytek jest ze [...]

16 maja 2017, 09:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ważne czy przyszłem [...]

15 maja 2017, 20:24M44G sko­men­to­wał tek­st Nie ważne czy przyszłem [...]

15 maja 2017, 20:21yestem sko­men­to­wał tek­st Nie ważne czy przyszłem [...]

22 kwietnia 2017, 14:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najmniej wiemy o tych [...]

15 kwietnia 2017, 20:10lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Zaskakujące jak wielo­ma oso­bami [...]