Kossak

50 tekstów – auto­rem jest Kos­sak.

Naj­mniej wiemy o tych którzy wiedzą o nas najwięcej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 23:46

Zas­ka­kujące jak wielo­ma oso­bami jest jed­na osoba. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 kwietnia 2017, 18:31

Czy jeśli iluz­ja ut­rzy­muje się przez cały czas to czy jest rzeczy­wis­tością ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2017, 19:15

Krok w tył nie jest błędem jeśli przeszłość była wspaniała. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2017, 19:11

Te­raźniej­szość już kiedyś była i będzie już wkrótce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lutego 2017, 22:00

Mo­neta ze­ro groszo­wa ma większą war­tość niż nie je­den grosz ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2017, 20:14

Świata nie zmienisz. Ale możesz zmienić siebie ! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 lutego 2017, 16:16

Ta­kie wspa­niałe sta­ny jak: Miłość, szczęście czy przy­jaźń. Is­tnieją tyl­ko dla­tego ,że ludzie nie słyszą nawza­jem swoich myśli. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 lutego 2017, 16:17

"Przep­raszam" to tyl­ko słowo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2017, 19:16

Pat­rzący używa oczu ,a widzący korzys­ta z mózgu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2017, 20:15

Kossak

Kossak

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2017, 14:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najmniej wiemy o tych [...]

15 kwietnia 2017, 20:10lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Zaskakujące jak wielo­ma oso­bami [...]

15 kwietnia 2017, 18:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zaskakujące jak wielo­ma oso­bami [...]

11 kwietnia 2017, 09:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czy jeśli iluz­ja ut­rzy­muje [...]

11 kwietnia 2017, 07:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Czy jeśli iluz­ja ut­rzy­muje [...]

10 kwietnia 2017, 21:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czy jeśli iluz­ja ut­rzy­muje [...]

26 lutego 2017, 17:23yestem sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]

20 lutego 2017, 19:58nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]

20 lutego 2017, 08:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Moneta ze­ro groszo­wa ma [...]

20 lutego 2017, 08:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]