Kossak

41 tekstów – auto­rem jest Kos­sak.

Pat­rzący używa oczu ,a widzący korzys­ta z mózgu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2017, 20:15

Nie za­biorą mi te­go cze­go nie mam. 

myśl • 9 stycznia 2017, 19:07

Dzi­siaj piękna ko­biecin­ka,
Wy­pije przeklęte­go drinka, 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 stycznia 2017, 17:01

Pa­nien­ka da pod kołdrę nu­ra, gdy zo­baczy me­go szczu­ra ! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 stycznia 2017, 18:31

Te sa­me słowa w us­tach uczo­nego i głup­ca mają in­ny wydźwięk. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2016, 18:47

Kiedyś ktoś się mnie za­pytał:
- Kim ty właści­wie jes­teś ? 
Ja się w te­dy rozpłakałem i od­po­wie­działem:
- Nie sobą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 grudnia 2016, 18:02

Znacze­nie słowa za­leży wyłącznie od kontekstu. 

myśl • 2 grudnia 2016, 19:38

Świat ideal­ny to ta­ki w którym op­ty­mis­ta i rac­jo­nalis­ta jest tą samą osobą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 listopada 2016, 16:41

Ziar­no za­siane w umyśle ,często wy­daje ma­terial­ny plon. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 października 2016, 22:44

Stwier­dze­nie ,że ktoś nie jest głupi wca­le nie oz­nacza ,że jest mądry. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 października 2016, 17:38

Kossak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Kossak

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 stycznia 2017, 13:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Patrzący używa oczu ,a [...]

11 stycznia 2017, 21:07Kossak sko­men­to­wał tek­st Patrzący używa oczu ,a [...]

11 stycznia 2017, 20:53nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Patrzący używa oczu ,a [...]

9 stycznia 2017, 19:29M44G sko­men­to­wał tek­st Nie za­biorą mi te­go [...]

2 stycznia 2017, 21:09M44G sko­men­to­wał tek­st Panienka da pod kołdrę [...]

6 grudnia 2016, 21:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st Kiedyś ktoś się mnie [...]

29 października 2016, 23:43Kossak sko­men­to­wał tek­st Stwierdzenie ,że ktoś nie [...]

29 października 2016, 23:37yestem sko­men­to­wał tek­st Ziarno za­siane w umyśle [...]

29 października 2016, 23:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Stwierdzenie ,że ktoś nie [...]

29 października 2016, 22:30Kossak sko­men­to­wał tek­st Stwierdzenie ,że ktoś nie [...]