Kossak

46 tekstów – auto­rem jest Kos­sak.

Te­raźniej­szość już kiedyś była i będzie już wkrótce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lutego 2017, 22:00

Mo­neta ze­ro groszo­wa ma większą war­tość niż nie je­den grosz ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2017, 20:14

Świata nie zmienisz. Ale możesz zmienić siebie ! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 lutego 2017, 16:16

Ta­kie wspa­niałe sta­ny jak: Miłość, szczęście czy przy­jaźń. Is­tnieją tyl­ko dla­tego ,że ludzie nie słyszą nawza­jem swoich myśli. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 lutego 2017, 16:17

"Przep­raszam" to tyl­ko słowo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2017, 19:16

Pat­rzący używa oczu ,a widzący korzys­ta z mózgu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2017, 20:15

Nie za­biorą mi te­go cze­go nie mam. 

myśl • 9 stycznia 2017, 19:07

Dzi­siaj piękna ko­biecin­ka,
Wy­pije przeklęte­go drinka, 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 stycznia 2017, 17:01

Pa­nien­ka da pod kołdrę nu­ra, gdy zo­baczy me­go szczu­ra ! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 stycznia 2017, 18:31

Te sa­me słowa w us­tach uczo­nego i głup­ca mają in­ny wydźwięk. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2016, 18:47

Kossak

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

26 lutego 2017, 17:23yestem sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]

20 lutego 2017, 19:58nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]

20 lutego 2017, 08:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Moneta ze­ro groszo­wa ma [...]

20 lutego 2017, 08:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]

19 lutego 2017, 22:14adamantine sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]

19 lutego 2017, 03:26Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]

19 lutego 2017, 02:56Magness sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]

19 lutego 2017, 02:52Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]

18 lutego 2017, 23:23yestem sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]

18 lutego 2017, 20:40Cris sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz. Ale [...]